Kundepref.

Innstillinger som definerer virkemåten til kunden.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Ordre

Bruttoordrer
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Reservasjon ved lagring
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Reservasjon innenfor lev.tiden
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Samlefakturaer
Når denne kunden er settes som fakturamottaker på en ordre, vil ordren bli foreslått å bli inkludert i en samlefaktura. Se Ordrepref. domain.
Valutakursjustering
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Fakturagebyrfritak
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på fakturamottaker (faktureres kundenr.).
Aksepter endringer manuelt
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Send bekreftelser automatisk
Kunden får automatisk tilsendt ordrebekreftelse på ordrer som blir mottatt ved EDI.
Ta med alle linjer på lev.beskjeder
Alle ordrelinjer blir tatt med på leveransebeskjeder, ikke bare ordrelinjer som har ordrelinjestatusen at de er klar for utskrift på leveransebeskjeder.
Plukk hele ordrer
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Fakturanr fra "Merket"
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på fakturamottaker (faktureres kundenr.).
Trekk fra klientansvar/bank
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Bokfør klientansvar/bank
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Bruk klientansvar 2
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Bruk klientansvar 3
Det samme valget vil bli satt i dialogboksen for Ordrepref., basert på kjøper (kundenr.).
Forhåndsbetaling
Ordren sperres fra å bli behandlet på høyere statusnivå enn ordrebekreftelsen. For at ordren skal bli behandlet, må du registrere en betaling mot denne ordren i bilagsregistreringen.
Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere
Bekreftet leveringsdato vil ikke bli endret på allokerte ordre som skal leveres senere enn bekreftet dato. Ordre med dato tidligere får oppdatert bekreftet leveringsdato med bekreftet dato fra innkjøps eller produksjonsordren, når behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt blir kjørt.
For løse allokeringer blir ikke ordrer fram i tid reservert hvis du ikke har krysset av i feltet:
  • Reserver ved bekreftet/sendt under Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger
  • Reserver mot alle ordre i dialogen til behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt. Krysset blir foreslått når det er krysset av i Reserver ved bekreftet/sendt under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Du kan også krysse av i feltet Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre:
  • som standard for alle ordre i feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger
  • hver enkelt ordre i feltet Ordrepref. i tabellen Ordre
Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer
Bruk kjøpers vare-ID for å finne produktet
Når valgt vil behandling av inngående ordre forsøke å finne produktet basert på kundens produkt-ID i XML-filen. Det vil da først søkes i feltet Kundens produktnr i tabellen Produktkunde, deretter i feltet Produktnr i tabellen Produkt. Hvis ingenting blir funnet, kjøres standard produktsøk.

Regnskap

Foreslå avgiftskode
Feltene Avg.kode og Omsetn.klasse (ut i fra feltet Område) foreslås for kunden ved bilagsregistrering.
Purring foreslått
Purrefritak
Kunden blir fritatt for purring. Det kan også skje automatisk etter godkjenning av siste purrebrev for det aktuelle landet med feltet Etter siste purring i tabellen Land.
Inkassofritak
Det er ikke implementert noen funksjonalitet i dette feltet. Du kan eventuelt behandle den videre i en ekstern applikasjon, for eksempel BIG.
Privatperson
Kunden blir betraktet som privatkunde. Det har betydning for hvilken rentesats som blir brukt, og om det skal bli beregnet rentes rente. Se omtalen av tabellen Land.

Fakturering: Når valgt, vil kunden bli identifisert som forbruker ved fakturering til Visma.net AutoInvoice. Dette betyr at hvis rute er tilgjengelig, kan faktura sendes elektronisk til kundens bank for behandling. Hvis ikke tilgjengelig, vil fakturaen enten bli sendt med e-post, eller skrevet ut og sendt via post.

Rentefritak
Kunden blir fritatt for renteberegning. Det kan også skje automatisk etter godkjenning av siste purrebrev for det aktuelle landet med feltet Etter siste purring i tabellen Land.
Utenlandsremittering
Krysses av hvis du skal remittere en kunde i utlandet.
Unntatt remittering
Krysses av hvis en leverandør ikke skal bli remittert.
Bruk postgiro ved remittering - svensk
Feltet blir brukt av enkelte EBF-systemer ved svensk remittering. Postgiro blir også brukt på andre formater, og du må derfor ikke krysse av i dette feltet hvis du remitterer til andre bankformater enn de svenske.
Sperret på bilag
Du får ikke bokført bilagslinjene direkte på kunden. Meldingen "Kunde xxxxxxx er sperret mot direkte bokføring" vil vises på statuslinjen.

Inkasso

Til inkasso
Feltet får automatisk kryss, når du har kjørt siste purrebrev og du har kryss i feltet Sett "Til inkasso" etter siste purrebrev under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, og kunden blir sendt til inkasso.
Overført til inkasso
Feltet får automatisk kryss, når kunden er sendt til inkasso. Alle bilag som er registrert etter at kunden er sendt til inkasso blir merket med at de er registrert under inkasso og kan bli sendt i en endringsliste til inkassoselskapet. Det gjelder spesielt betalinger som er sent til inkasso.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kundepref. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CustPref Navnet på databasefeltet.
Nummer 15609  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.