Kundenr

Et unikt nummer som identifiserer kunden.

Du bør legge kundenummeret innenfor intervallet for kontotype 1(kunder). Dette intervallet definerer du i tabellen Kontonr-serie. Dermed slipper du å registrere kontotypen når du fører bilag.

Merk: Du kan registrere en, eller flere, avgrensede nummerserie for kunder i tabellen Kontonr-serie.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kundenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CustNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15554  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Customer
  • Kundenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.