Kundedok.behandl.

Innstillinger som definerer virkemåten til kundedokumentet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Giro-dokument
Kundedokumentet har et girobeløp (større enn 0).
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kundedok.behandl. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CsDPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 15536  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.