Kundedok.nr.

Et unikt nummer som identifiserer kundedokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Kundedok.nr.
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CsDocNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15528  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.