Kredittgrense

Hvor stort beløp kunden (fakturamottakeren) kan være skyldig.

Ulike reaksjoner, avhengig av hvilke valg du har gjort i kredittkontrollsdialogen i tabellen Bedriftsopplysninger, er mulig. Disse inkluderer advarselsmeldinger, eller blokkering av transaksjoner. Reaksjonene utløses av følgende:
  • Kredittgrensen blir overskredet av den samlede ordre- og reskontrosaldoen til kunden.
  • Kunden har forfalte fakturaer med et samlet restbeløp større enn kredittgrensen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrLmt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15567  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.