Kredittvurdering

Informasjon om kredittverdigheten til kunden.

Verdien kopieres til tabellen Kundedokument når åpen post liste kreeres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrEval Navnet på databasefeltet.
Nummer 15569  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.