Kredittsperre

Krysses av hvis du skal sperre en kunde mot kreditt, for eksempel hvis de har misligholdt sine betalingsforpliktelser.

Kunden blir automatisk kredittsperret ved godkjenning av purrebrev, når Antall purringer har nådd verdien angitt i feltet Maks. ant. brev. Dersom ingen verdi er angitt i feltet Maks. ant. brev, vil kunden bli automatisk kredittsperret ved godkjenning av siste purrebrev definert for det aktuelle landet.

Ordreregistrering

Dersom du har kredittsperret kunden, vil ikke Visma Business tillate å registrere ordrer på kunden, og du må eventuelt oppheve kredittsperren før du kan registrere nye ordrer. Det er likevel alltid tillatt å registrere kreditnotaer (forutsatt at du har krysset av for Kreditnota i ordrehodet før du taster inn kundenummeret). Kontrollen skjer ut fra fakturamottakeren, enten fakturautsteders kundenummer blir fylt ut direkte på ordren eller indirekte via kundenummer. Hvis du opphever kredittsperren på en kunde, og har markert for Sett kredittsperre på åpne kundeordrer i under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, fjerner Visma Business kredittsperren på alle ordrer som ligger registrert på kunden.

Bilagsregistrering

Når du fører bilag på en kredittsperret kunde får du melding om at kunden er kredittsperret, men Visma Business hindrer det naturligvis ikke ettersom transaksjonen allerede har funnet sted.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrSusp Navnet på databasefeltet.
Nummer 15568  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.