Landnr

Aktørens land. Kun aktuelt hvis landet avviker fra standard land.

Standard land defineres i tabellen Bedriftsopplysninger. I feltet Landnr registrerer du hvilket landnummer som gjelder for aktøren.

Når du fyller ut landnummeret, fylles automatisk ut verdier i feltene Språknr og Valutanr hvis du har registrert disse opplysningene for det aktuelle landet i tabellen Land. Du kan endre verdiene hvis du ønsker det. Landnummeret bestemmer blant annet parametere til bruk ved fakturering, purring og renteberegning. Feltet forekommer i to sett i ordrehodet, og blir foreslått ut fra kunden/leverandøren og varemottakeren. Landet kan om ønskelig bli redigert ut på formularene som en del av adressen, ved å hente navnet på landet (eller nasjonalitetskoden) fra tabellen Land.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Landnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Ctry Navnet på databasefeltet.
Nummer 15545  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Land Country
  • Landnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.