Kontaktpers. for

Kontaktpersonen for en annen forekomst i tabellen Aktør.

Det er ingen begrensning for hvor mange kontaktpersoner en aktør kan ha. Du kan koble tabellen Aktør til seg selv med dette feltet, for å vise alle kontaktpersonene til en aktør.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LiaAct Navnet på databasefeltet.
Nummer 15556  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør ContactFor
  • Kontaktpers. for
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.