Org.nr

Bedriftens organisasjonsnummer.

Ved overføring av adresser til tabellen Aktør blir det testet mot dette feltet.
Merk: Dette er ikke det samme som MVA nr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Org.nr Tekst (24)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BsNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15589  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.