Klientansvarskonto 2

Konto for kunden for akkumulering av klientansvar.

Alternativt kan konto oppgis for intervaller av kundenummer i tabellen Kontonr-serie. Hvis feltet er blankt, vil tilsvarende kontohenvisning i tabellen Bedriftsopplysninger bli benyttet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ClBaAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15632  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto ClientResponsibleAccount2
  • Klientansvarskonto 2
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.