Bankfilial

Bankfilial benyttet i forbindelse med elektronisk betalingsformidling. Feltet skal da inneholde det som blir oppgitt fra leverandøren som Clearing kode, Bank kode, BLZ med mer.

Brukes av Visma.net AutoPay som Fedwire-informasjon på betalinger til USA.

I enkelte tilfeller må også SWIFT koden sendes med på utenlandsbetalinger, noe som hvert enkelt mottaker land/bank bestemmer. Din bank eller leverandør må gi det svar på om dette skal med eller ikke.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Branch Navnet på databasefeltet.
Nummer 15606  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.