AutoInvoice-status

Statusen for Visma AutoInvoice-dokumenter.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Ikke satt
Dokumentet ble skrevet ut uten AutoInvoice som sendemåte for dokumenter, eller sendemåten for dokumenter ble sett bort fra fordi en annen utskriftsmetode ble brukt (Overstyr til skriver, Hurtigutskrift, Skriv til PDF, Send e-post, Design Excel-mal, Skriv til Excel, Skriv til utklippstavlen, Skriv til fil eller Bare godkjenning). Dokumentet er klart for sending til Visma.net AutoInvoice, unntatt hvis det ble skrevet ut på et XML-utskriftsformular eller med Sendemåte for dokumenter = EDI angitt.
Merk: Dokumenttype 3 - Pakksedler opprettes alltid med AutoInvoice-status = 0 - Ikke satt pga. måten dokumentet behandles på.
1 - Overført
Dokumentet har blitt levert til Visma.net AutoInvoice. Denne statusen sier ingenting om hva som skjedde etter at Visma.net AutoInvoice mottok dokumentet. Ingen videre behandling er mulig.
2 - Avventer
Dokumentet er klart for sending, men har ennå ikke blitt behandlet. Denne statusen skal kun forekomme hvis det er markert for Kun godkjenning - utskrift senere fra dokumentarkiv under feltet Dokumentkopier i tabellen Bedriftsopplysninger.
3 - Feil i overførsel
Det oppsto en feil under sending til Visma.net AutoInvoice. Se tabellen EDI-feilmelding for mer detaljer. Statusen kan indikere problemer med å logge på Visma.net AutoInvoice, kommunikasjon med Visma.net AutoInvoice (firewall etc.), eller problemer med å lage XML-fil (ødelagte data etc.).
4 - Kan ikke overføres
Status satt ved kjøring av behandlingsvalget Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres". Denne statusen deaktiverer sending av dokumentet til Visma.net AutoInvoice. Behandlingsvalget er kun tilgjengelig for dokumenter med status 2 - Avventer eller 3 - Feil i overførsel. Unntaket er 3 - Pakksedler, som kan bli behandlet med status 0 - Ikke satt, siden den ikke kan ha en status når den opprettes.
5 - Validering feilet
Denne statusen er kun i bruk hvis det er markert for Test innhold under feltet Systemoppl.behandl.. Dette valget er kun tilgjengelig hvis AutoInvoice test er valgt. Statusen viser at XML-innholdet har valideringsfeil, i henhold til PEPPOL BIS-formatregler. Detaljerte feilmeldinger finnes i tabellen AutoInvoice valideringsfeil.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene AutoInvoice-status Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn MavStat Navnet på databasefeltet.
Nummer 18566  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.