AutoInvoice dokument-ID

En unik ID som returneres fra Visma AutoInvoice, på overførte dokumenter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn MavDocId Navnet på databasefeltet.
Nummer 18567  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.