Aktørbehandl.

Innstillinger som definerer virkemåten til aktøren.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Ekstern bruker

Bruker i Time Ease
Aktøren er en Visma TimeEase-bruker. Hvis valget markeres, vil en x bli vist i feltet Bruker i TimeEase i tabellen Aktør.
Bruker i Zpider
Aktøren er en Zpider-bruker.
Bruker i Eksternt system 3
Aktøren er en Bruker i Eksternt system 3-bruker.
Bruker i Eksternt system 4
Aktøren er en Bruker i Eksternt system 4-bruker.

Dokumentsenter

Dokumentbehandler
Verdien må oppdateres fra Visma Document Center.
Dokumentstyrer
Verdien må oppdateres fra Visma Document Center.
Regnskapsfører
Verdien må oppdateres fra Visma Document Center.
E-Post varsel
Verdien må oppdateres fra Visma Document Center.

GLN/GS1 nr.

Kunde
Ved skriving av et e-dokument og alternativet Bruk GLN/GS1 nr. er satt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, kan feltet GLN/GS1 nr. for kunden (EANLocCd) finnes ved å legge kundenr. til kundenr-tag til aktøren. Hvis XML kompatibelt format er valgt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, vil Ord_CustNo-tag bli brukt, hvis XML kompatibelt format ikke er valgt vil det være Ord.CustNo-tag.

Hvis GLN/GS1 nr. ikke blir funnet, vil en feilmelding vil bli lagt til i tabellen EDI-feilmelding.

Kunde er sperret
Ved lesing av et inngående e-dokument i Visma XML-formatet, gjøres et oppslag på feltet GLN/GS1 nr. for å finne korrekt kundenr. i det interne systemet. Hvis du har flere aktører med samme GLN/GS1 nr., kan de som det ikke er ønskelig at finnes via GLN/GS1 nr. sperres. Imidlertid vil alltid et oppslag via feltet Org.nr bli forsøkt først, for å finne tilhørende intern kunde. Hvis du i stedet ønsker å bruke feltet GLN/GS1 nr., kan lesing av feltet Org.nr sperres ved å velge Ikke les organisasjonsnummer ved input her under aktørbehandling.
Faktureres kundenr
Ved skriving av et e-dokument og alternativet Bruk GLN/GS1 nr. er satt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, kan feltet GLN/GS1 nr. for faktureres aktør EANInvoNo finnes ved å legge kundenr. til faktureres kundenr.-tag til aktøren. Hvis XML kompatibelt format er valgt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, vil Ord_InvoCust-tag bli brukt, hvis XML kompatibelt format ikke er valgt vil det være Ord.InvoCust-tag.
Faktureres kundenr. er sperret
Ved lesing av et inngående e-dokument i Visma XML-formatet, gjøres et oppslag på feltet GLN/GS1 nr. for å finne korrekt faktureres kundenr. i det interne systemet. Hvis du har flere aktører med samme GLN/GS1 nr., kan de som det ikke er ønskelig at finnes via GLN/GS1 nr. sperres. Imidlertid vil alltid et oppslag via feltet Org.nr bli forsøkt først, for å finne tilhørende faktureres kunde. Hvis du i stedet ønsker å bruke feltet GLN/GS1 nr., kan lesing av feltet Org.nr sperres ved å velge Ikke les organisasjonsnummer ved input her under aktørbehandling.
Leveres aktør
Ved skriving av et e-dokument og alternativet Bruk GLN/GS1 nr. er satt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, kan feltet GLN/GS1 nr. for leveres aktør EANDelAct finnes ved å legge kundenr. til leveres kundenr.-tag til aktøren. Hvis XML kompatibelt format er valgt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, vil Ord_DelActNo-tag bli brukt, hvis XML kompatibelt format ikke er valgt vil det være Ord.DelActNo-tag.
Levering til aktør er sperret
Ved lesing av et inngående e-dokument i Visma XML-formatet, gjøres et oppslag på feltet GLN/GS1 nr. for å finne korrekt leveres aktørnr. Hvis du har flere aktører med samme GLN/GS1 nr., kan de som det ikke er ønskelig at finnes via GLN/GS1 nr. sperres. Imidlertid vil alltid et oppslag via feltet Org.nr bli forsøkt først, for å finne tilhørende leveres aktør. Hvis du i stedet ønsker å bruke feltet GLN/GS1 nr., kan lesing av feltet Org.nr sperres ved å velge Ikke les organisasjonsnummer ved input her under aktørbehandling.
Leverandør
Ved skriving av et e-dokument og alternativet Bruk GLN/GS1 nr. er satt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, kan feltet GLN/GS1 nr. for leverandøren (EANSupNo) finnes ved å legge leverandørnr. til leverandørnr.-tag til aktøren. Hvis XML kompatibelt format er valgt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, vil Ord_SupNo-tag bli brukt, hvis XML kompatibelt format ikke er valgt vil det være Ord_SupNo-tag.
Leverandør er sperret
Ved lesing av et inngående e-dokument i Visma XML-formatet, gjøres et oppslag på feltet GLN/GS1 nr. for å finne korrekt leverandørnr. i det interne systemet. Hvis du har flere aktører med samme GLN/GS1 nr., kan de som det ikke er ønskelig at finnes via GLN/GS1 nr. sperres. Imidlertid vil alltid et oppslag via feltet Org.nr bli forsøkt først, for å finne tilhørende intern leverandør. Hvis du i stedet ønsker å bruke feltet GLN/GS1 nr., kan lesing av feltet Org.nr sperres ved å velge Ikke les organisasjonsnummer ved input her under aktørbehandling.
Sendt til aktør
Ved skriving av et e-dokument og alternativet Bruk GLN/GS1 nr. er satt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, kan feltet GLN/GS1 nr. for send til aktør EANShpNo finnes ved å legge aktørnr. til sendt associate number-tag til aktøren. Hvis XML kompatibelt format er valgt under feltet EDI-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger, vil Ord_ShpActNo-tag bli brukt, hvis XML kompatibelt format ikke er valgt vil det være Ord.ShpActNo-tag.
Sendt til aktør er sperret
Ved lesing av et inngående e-dokument i Visma XML-formatet, gjøres et oppslag på feltet GLN/GS1 nr. for å finne korrekt send til aktørnr. Hvis du har flere aktører med samme GLN/GS1 nr., kan de som det ikke er ønskelig at finnes via GLN/GS1 nr. sperres. Imidlertid vil alltid et oppslag via feltet Org.nr bli forsøkt først, for å finne tilhørende intern send til aktør. Hvis du i stedet ønsker å bruke feltet GLN/GS1 nr., kan lesing av feltet Org.nr sperres ved å velge Ikke les organisasjonsnummer ved input her under aktørbehandling.
Kontaktperson
Denne avkrysningsboksen er for øyeblikket ikke i bruk.
Kontaktperson er sperret
Denne avkrysningsboksen er for øyeblikket ikke i bruk.
Kontaktperson 2
Denne avkrysningsboksen er for øyeblikket ikke i bruk.
Kontaktperson 2 er sperret
Denne avkrysningsboksen er for øyeblikket ikke i bruk.

Organisasjonsnummer

Ikke les organisasjonsnummer ved input
Ved lesing av et inngående e-dokument i Visma XML-formatet, gjøres et oppslag på feltet Org.nr for å finne korrekt kunde/leverandør i det interne systemet. Hvis du har flere aktører med samme organisasjonsnummer, kan de som det ikke er ønskelig at finnes via organisasjonsnummeret sperres. Hvis alle aktører har valget Ikke les organisasjonsnummer ved input satt i tabellen Aktør, vil et ytterligere oppslag bli gjort via feltet GLN/GS1 nr.
MVA-registrert
Aktøren er MVA-registrert. Oppdateres automatisk ved kjøring av behandlingsvalget Oppdater direkte fra Visma Bizweb.

Bankkonto

Ikke les bankkonto ved betalingsformidling
Kontoer for betalinger leses ikke fra det eksterne systemet.

Ekstern behandling

Ikke adgang til å slette
Raden kan ikke slettes, selv om det ikke er transaksjoner knyttet til raden. Feltet er beregnet til bruk når et annet program har lest inn dataene, og du ønsker å forhindre at raden blir slettet ved en feiltakelse.
Merk: Det er ikke noen restriksjoner på hvem som kan sette eller fjerne dette krysset.
Inaktiv i eksternt system
Aktøren er inaktiv i det eksterne systemet.
Unnta fra Visma Mobile
Aktøren er unntatt fra Visma Mobile Sales Order.
Unnta fra Visma On Demand
Aktøren er unntatt fra Visma On Demand.
Unnta fra Master Data Management
Aktøren er unntatt fra Master Data Management.
Automatisk opprettet
Markeres automatisk når en ny aktør blir opprettet fra et inngående dokument.

AutoInvoice

Ikke bruk "GLN/GS1 nr." til PartyIdentification
Innholdet i feltet GLN/GS1 nr. vil ikke bli brukt for AutoInvoice PartyIdentification.
Angi operatørkode ved sending av faktura
Hvis valgt vil verdien i AutoInvoice operatørnr brukes for ruting når fakturaer sendes via Visma.net AutoInvoice. I de fleste tilfeller er det ikke anbefalt, eller nødvendig, a spesifisere en operatørkode for faktura, med mindre det er motstridende ruter tilgjengelig i AutoInvoice (noe som betyr at det er mulig å levere gjennom mer enn ett eksternt aksesspunkt) og en overstyring er nødvendig.
Merk: Dette valget er ikke nødvendig for B2C-fakturering med operatørkode.

Visma Bizweb

Unnta fra masseoppdatering
Hvis markert, vil ikke aktøren bli oppdatert under kjøring av behandlingsvalget Oppdater direkte fra Visma Bizweb.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørbehandl. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ActPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 15626  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.