Aktivitet saldobalanse

Saldoen av alle åpne aktiviteter for aktøren, dvs. alle aktiviteter som ennå ikke er overført til en ordre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AgrChBal Navnet på databasefeltet.
Nummer 15648  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.