Beløp i valuta

Beløp til betaling i valuta.

Tilsvarer @GiroAmountInCurrency-makrofunksjonen på formularet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CurAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15878  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.