Beløp

Beløp til betaling i innenlands valuta.

Tilsvarer @GiroAmount-makrofunksjonen på formularet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Am Navnet på databasefeltet.
Nummer 15879  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.