Adresselinje 1

Gateadresse, postboksadresse, c/o adresse og/eller attention.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Ad1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15539  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.