Eldste forfallsdato

Eldste Forfallsdato for kunden i tabellen Åpen kundepost.

Hentet fra poster hvor feltet Restbeløp ikke er 0 (null).

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OldDueDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19548  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.