Antall åpne poster

Antall åpne poster for kunden i tabellen Åpen kundepost.

Summert fra poster hvor feltet Restbeløp ikke er 0 (null).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoOpenEnt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19547  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.