Sum debet IB omsetning

Sum debet inngående balanse, omsetning (i standardvalutaen).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DbTrnIB Navnet på databasefeltet.
Nummer 5334  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.