Sum debet beveg. mengde

Sum debet, bevegelse , i antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DbQtyCh Navnet på databasefeltet.
Nummer 5329  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.