Sum kredit IB i valuta 2

Sum kredit, inngående balanse , i valuta 2.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrCur2IB Navnet på databasefeltet.
Nummer 14949  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.