IB utlegg

(Netto) inngående balanse, utlegg (i standardvalutaen).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OlIB Navnet på databasefeltet.
Nummer 8446  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.