IB klientansvar 1

(Netto) inngående balanse, klientansvar 1 (i standardvalutaen).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ClReIB Navnet på databasefeltet.
Nummer 8449  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.