Bet.avvik totalt i EURO

Bet.avvik totalt i EURO.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Bet.avvik totalt i valuta Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12320  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.