Bet.avvik annet i valuta

Bet.avvik annet i valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn PmVaCAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 12316  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.