Bet.avvik kont.rab. i valuta

Bet.avvik kontant rabatt i valuta.

Når delbetalingen blir oppdatert, viser feltene Bet.avvik kont.rab., Bet.avvik kont.rab. i valuta og Bet.avvik kont.rab. i EURO differansen i forhold til restbeløpet. Feltene oppfriskes dersom delbetalingsbeløpet endres.

Merk: Avvik blir bare beregnet på fakturaposter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12322  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.