Bet.avvik kont.rab.

Bet.avvik kontant rabatt.

Når delbetalingen blir oppdatert, viser feltene Bet.avvik kont.rab., Bet.avvik kont.rab. i valuta og Bet.avvik kont.rab. i EURO differansen i forhold til restbeløpet. Feltene oppfriskes dersom delbetalingsbeløpet endres.

Merk: Avvik blir bare beregnet på fakturaposter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn PmVaAmCD Navnet på databasefeltet.
Nummer 12324  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.