Ref. type

Fylles ut når du bruker oppslag på åpne poster fra bilagsregistreringen.

Tabellen Motreferanse oppdateres også med nye rader.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Åpen kundepost
Ordinære linjer.
2 - Matchende kundetransaksjon
Linjer som tar vare på automatiske matchinger.
3 - Åpen leverandørpost
Ordinære linjer.
4 - Matchende lev.transaksjon
Linjer som tar vare på automatiske matchinger.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ref. type Heltall
SQL-navn AgRefTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 8308  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.