Betaling reg.

Markerer at betaling er registrert.

Hvis du setter kryss i dette feltet blir beløp kopiert fra feltene Beløp og Beløp i valuta til feltene Delbetaling og Delbetaling i valuta, og oppdaterer feltene Valutanr, Valutakurs, Beløp og Beløp i valuta på bilagslinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Payed Navnet på databasefeltet.
Nummer 12356  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.