Valutanr

Kommer fra bilagslinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 12308  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.