Motref.

Antall motreferanser du har behov for, og kommer i tillegg til en eventuell motreferanse angitt på bilagslinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
SQL-navn RefNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 922  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.