Motrev.nr

Feltene Motjour.nr og Motrev.nr blir utfylt med unike referanser til de postene du velger fra oppslagsvinduet på åpne poster.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Rev.nr Heltall
SQL-navn EntNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 924  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Åpen kundepost OpenCustomerEntry
 • Motjour.nr
 • Motrev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Åpen leverandørpost OpenSupplierEntry
 • Motjour.nr
 • Motrev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Matchende kundetransaksjon MatchedCustomerTransaction
 • Motjour.nr
 • Motrev.nr
 • Kredit jour.nr
 • Kredit rev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Matchende lev.transaksjon MatchedSupplierTransaction
 • Motjour.nr
 • Motrev.nr
 • Kredit jour.nr
 • Kredit rev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.