Kredit rev.nr

Automatisk fylt ut ved automatisk matching når du bruker oppslag mot åpne poster fra bilagslinjen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rev.nr Heltall
SQL-navn AgEntNo2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 8310  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Matchende kundetransaksjon MatchedCustomerTransaction
  • Motjour.nr
  • Motrev.nr
  • Kredit jour.nr
  • Kredit rev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Matchende lev.transaksjon MatchedSupplierTransaction
  • Motjour.nr
  • Motrev.nr
  • Kredit jour.nr
  • Kredit rev.nr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.