Til bedriftsnr.

Bedriften dataene overføres til.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsnr Heltall
SQL-navn ToFrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13022  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bedrift ToCompany
  • Til bedriftsnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.