OCR oppgjørskonto

Kontoen som skal brukes for bedriften du overfører betalinger til.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn OCRAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13023  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.