Fra bedriftsnr.

Bedriften der bedriftsoppgjøret utføres fra.

  • For kontoer der behandlingen av bedriftsoppgjøret er OCR innbetalinger, er dette bedriften det betales penger til.
  • For kontoer der behandlingen av bedriftsoppgjøret er Avstemming, er dette bedriften dataene hentes fra.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsnr Heltall
SQL-navn FrFrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 13021  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bedrift FromCompany
  • Fra bedriftsnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.