Konsernoppgj. Type

Typen OCR-oppgjørskonto.

Merk: Hvis en type ikke er angitt, brukes 3 - Hovedbokskonto.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Kunde
Kontonummeret refererer til en kunde.
2 - Leverandør
Kontonummeret refererer til en leverandør.
3 - Hovedbokskonto
Kontonummeret refererer til en hovedbokskonto.
4 - Driftsmiddel
Kontonummeret refererer til et driftsmiddel.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontotype Heltall
SQL-navn GrpAcTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 13800  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.