Konsernoppgj. Behandling

Typen oppgjørsbehandling.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Konsernoppgj.type

Annet
OCR innbetalinger
Valget er reservert for enkelte EBF-systemer for innlesing OCR og brukes ifbm. konsernløsninger.
Avstemming
Valget er reservert for BankX-applikasjonen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Konsernoppgj. Behandling Heltall
SQL-navn GrpProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 13799  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.