Brukernavn

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
Primærnøkkel Ja Brukernavn, Linjenr
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Usr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19171  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bruker User
  • Brukernavn
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.