Verdi

Kommandolinjeargumentet som brukes ved oppstart av tabellen Crystal Reports fra Jobb.

Verdien kopieres til tabellen Jobbparameter når behandlingsvalget Bestill rapport utføres fra tabellen Bedriftsrapport.

Når behandlingsvalget Utfør utføres fra tabellen Jobb, sendes parameterverdien som et kommandolinjeargument ved oppstart av Crystal Reports.

For å kunne kjøre Crystal Reports må feltet Jobbtype være 2 - Rapport og feltet Rapportsystem må være 1 - Crystal Reports i tabellen Jobb.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
SQL-navn Value Navnet på databasefeltet.
Nummer 10907  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.