Parameternr

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Parameternr Heltall
SQL-navn ParaNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18167  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.