Parameternavn

Navnet på bedriftsrapportparameteren.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Identifikasjon Tekst (40)
SQL-navn ParNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10906  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.