Bedriftsnr

Bedriftsnummeret som brukes til å knytte en parameter til en bedriftsrapport.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsnr Heltall
Primærnøkkel Ja Bedriftsnr, Bedriftsrapportnr, Linjenr
SQL-navn FrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 10903  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bedrift Company
  • Bedriftsnr
 
Bedriftsrapport CompanyReport
  • Bedriftsnr
  • Bedriftsrapportnr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Bedriftsrapportparameter ParentLine
  • Bedriftsnr
  • Bedriftsrapportnr
  • Overordnet linjenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.