Verifiser parametre

Brukes i tabellen Jobb og angir hvor langt behandlingen av jobben er kommet.

Verdien kopieres automatisk til feltet Bedriftsrapportflagg. Verdien settes også motsatt vei fra feltet Bedriftsrapportflagg til feltet Verifiser parametre.

Ved kjøring av behandlingsvalget Bestill rapport fra tabellen Bedriftsrapport, og valget Verifiser parametre ikke er angitt i feltet Bedriftsrapportflagg, vil verdien 1 - Aktivert automatisk bli satt i feltet Jobb-status i tabellen Jobb. Hvis Verifiser parametre har en verdi i feltet Bedriftsrapportflagg vil ingen verdi bli satt i feltet Jobb-status.

Feltet er en memory-kolonne som visualiserer angitt verdi under feltet Bedriftsrapportflagg.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 10893  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.