Send til

Hvor bedriftsrapporten skal sendes.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Skriver
Rapporten vil bli sendt til skriver.
1 - Fil
Rapporten vil bli skrevet til fil.

Filnavn angis under feltet Filnavn i tabellen Jobb.

2 - E-postadresse
Rapporten vil bli sendt med e-post.

E-postadressen angis under feltet E-postadresse i tabellen Jobb.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Send til Heltall
SQL-navn SendTo Navnet på databasefeltet.
Nummer 10991  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.