Rapportparametre

Brukes til å overstyre parametere som er lagret i oppsettet.

Gjelder hvis rapportsystem er 0 - Visma Business. Parameterne er de samme som til kommandoen @REPORT_PARAMETERS i kommando/import filer, med unntak av /R og /P og som blir brukt i feltet Rapportparametre i oppsettstabellene. Mulige parametere er beskrevet i tilknytning til de aktuelle rapportene i systemspesifikasjonene for ordre/logistikk og regnskap.

Feltet kopieres til tabellen Jobb ved kjøring av behandlingsvalget Bestill rapport fra tabellen Bedriftsrapport.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Rapportparametre Tekst (240)
SQL-navn RepPar Navnet på databasefeltet.
Nummer 10887  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.