Rapportdef.nr

Rapportdefinisjonsnummeret. Nummeret identifiserer hvilken rapportdefinisjon som brukes for bedriftsrapporten.

Når rapportdefinisjon er angitt blir feltene Vindusnr, Sideelem.nr, Rapportsystem, Rapportnr og Definisjonsfilnavn / Rapportsti kopiert til tabellen Jobb ved kjøring av behandlingsvalget Bestill rapport fra tabellen Bedriftsrapport.

Merk: Samme Rapportdef.nr kan brukes flere ganger for samme bedrift.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RepDefNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 10885  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Rapportdefinisjon ReportDefinition
  • Rapportdef.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.